Ordenspolitiet, den del av politiet som opptrer uniformert og har som vesentligste oppgaver å opprettholde den alminnelige ro og orden, og å gripe inn overfor alt som forstyrrer den alminnelige ferdsel og borgernes sikkerhet.