Orbis terrarum, jordkloden, tilsvarer norrønt kringla heimsins, Heimskringla.