Orant, figur i bønnestilling med fremstrakte, foldede hender. Den kalles også adorant etter latin adorare, som betyr 'tilbe'. Figuren forekommer i tidlig kristen og middelaldersk kunst som bifigurer ved religiøse motiver. Oranten representerer ofte innstifter eller giver.