Optisk og geodetisk instrumentmaker er det samme som optroniker.