Optisk lesing, overføring av data fra papir til datamaskin ved at tegn på papiret registreres av en optisk sensor og overføres til et datasystem der tegnene tolkes. Tegnene kan være spesielle tegn som strekkoder, eller vanlige bokstaver og tall; idet siste tilfellet snakker man om OCR (optical character recognition). Optisk lesing tilhører fagområdet mønstergjenkjenning, som har det allmenne formålet å lære datasystemer å gjenkjenne det de fanger opp gjennom optiske sensorer, ikke bare det å lese tegn, men bl.a. gjenkjenning av ansikter eller kvalitetskontroll av varer og produkter.