Optisk kabel, en eller flere optiske fibrer omgitt av en beskyttelseskappe. Se optisk fiber.