Oppmarsj, en styrkes overgang fra marsjformasjon til bredere front med tilsvarende minsking av kolonnedybden, oftest som forberedelse til strid. Ved strategisk oppmarsj forstås de mobiliserte og sammendratte stridskrefters forflytning til operasjonsområdet. Den strategiske oppmarsj kan under mindre forhold falle sammen med sammendragingen, dvs. samlingen av de mobiliserte avdelinger til større enheter. Oppmarsjområde er det område hvor avdelingene oppmarsjerer og gjør klar til strid.