Tillitsmann med ansvar for det praktiske arbeidet i en avdeling i en idrettsforening.