Person som tilkalles når stemmene står likt ved en avstemning, slik at hans eller hennes stemme blir avgjørende for utfallet. Oppmann brukes også om en person som blir valgt til å avgjøre en tvist når partene ikke kan bli enige. Bestemmelser om valg av oppmann finnes ofte i private voldgiftsavtaler og lignende. En oppmann kan også bety en tillitsvalgt i en idrettsforening.