Oppløsningsevnen angir f.eks. de minste detaljer som er synlig på bilder av jordoverflaten eller en planets/månes overflate. Hvis et instrument har stor oppløsning, er små detaljer tilgjengelig.