Man skiller en normalt mellom romlig oppløsning (arealet på bakken som er representert ved ett enkelt bildeelement), radiometrisk oppløsning (antall mulige gråtoneverdier basert på ulike strålingsenerginivåer for de ulike opptaksbåndene), spektral oppløsning og temporær oppløsning (hvor ofte et system kan gjøre opptak over samme område).