Opplæringsrett, den retten en elev som har fullført grunnskolen, har til treårig videregående opplæring. Til vanlig må den enkelte benytte seg av retten i løpet av en sammenhengende periode på fem år, eller seks år dersom opplæringen helt eller delvis blir gitt i lærebedrift. Etter fylte 24 år mister den enkelte opplæringsretten. Ungdom kan også miste retten ved disiplinære forsømmelser.