Opplærings- og utviklingssenter, senter som gir veiledning og restopplæring etter realkompetansevurdering for voksne som vil fullføre videregående opplæring frem til fagbrev eller studiekompetanse. I forbindelse med kompetansereformen har flere fylkeskommuner opprettet OPUS-senter for å ivareta voksnes rett til videregående opplæring.