Samer i videregående opplæring har rett til opplæring i samisk. Samisk kan velges som første- eller andrespråk. Hvis ikke skolen kan gi eleven opplæring i samisk, kan opplæring gis for eksempel via fjernundervisning, intensivundervisning eller spesielle leirskoleopphold. Samisk kan i tillegg tilbys som fremmedspråk.