Finsk som andrespråk i videregående opplæring er i første rekke et tilbud til elever fra de kvensk-finske miljøene i Troms og Finnmark. Finsk kan i tillegg tilbys som fremmedspråk.