Oppholdende strid, stridsform som velges når man ønsker å vinne tid, eller frigjøre styrker for andre oppdrag. Hensikten er å sinke fiendens fremrykning og påføre ham størst mulig tap uten å innvikle egen hovedstyrke i avgjørende strid. Oppholdende strid føres som fortløpende forsvar og angrep i stor dybde, støttet til flere stillinger bak hverandre.