Opisthocoel, ryggvirveltype hvor virvellegemets bakerste flate er uthulet, konkav; den forreste flaten er derimot konveks. Kjent hos enkelte fisk og hos en rekke krypdyr. Se også virvelsøylen.