Den del av et bakteriekromosom som kan påvirkes av en repressor og derved kontrollere aktiviteten av de strukturelle genene som ligger umiddelbart etter operatordelen.