Onyks, varietet av kalsedon (dvs. mineralet kvarts); sammensatt med avvekslende smale svarte og hvite lag, som er skarpt atskilte, rette og parallelle. Brukes som smykkesten, særlig til kameer. Jf. sardonyks.