Ontogeni, individutviklingen hos de enkelte arter fra eggstadium til alderdomsdød. Embryologien inngår da som første del av ontogenien. Betegnelsen ble innført av E. Haeckel for å få frem motsetningen til fylogeni, dvs. artenes utvikling fra trinn til trinn i utviklingsrekken gjennom store tidsrom.