Omstreifere, eldre betegnelse på omvandrende folk uten fast bosted. Andre betegnelser er landstrykere og løsgjengere. Omstreifere er tradisjonelt blitt svært negativt vurdert av myndighetene, og fra omkring år 1500 ble omstreiferi direkte kriminalisert. I tukthusforordningen av 1741 ble løsgjengeri angitt som en av hovedgrunnene til tukthusinnsettelse. Tatere (romanifolk) ble ofte sidestilt med omstreifere, og fra omkring århundreskiftet 1800/1900 var omstreifere norske myndigheters betegnelse på romanifolket. Betegnelsen ble brukt i lovverket og i alle offentlige dokumenter.