omsorgspoeng

Omsorgspoeng er pensjonsopptjening som man får godskrevet ved å ha omsorg for barn under 6 år eller ved å utføre ulønnet omsorgsarbeid for syke, funksjonshemmede og eldre personer.

Historikk

Ordningen med omsorgspoeng ble innført i 1992. Ordningen innebar at man fikk godskrevet tre tilleggspensjonspoeng per år hvis man var hjemmeværende med små barn eller drev med ulønnet omsorgsarbeid. Det ulønnede omsorgsarbeidet for pleietrengende eller eldre må utgjøre minimum 22 timer i uken og vare i minst seks måneder per kalenderår. For småbarnsforeldre innebar derimot ordningen en slags garantert minste årlig opptjening av alderspensjon for den av foreldrene som tjente minst, tilsvarende en årslønn på 4 G. Tildelingen av omsorgspoengene skjedde automatisk til moren hvis hennes lønnsinntekt i det aktuelle året var lavere enn 4 G.

I forbindelse med pensjonsreformen som trådte i kraft i 2011 ble ordningen utvidet slik at den nå garanterer en årlig opptjeningen i ny alderspensjon i folketrygden for småbarnsmødre (og eventuelt fedre hvis de tjener minst) tilsvarende en lønnsinntekt på 4,5 G. Retten til omsorgsopptjening bortfaller det året barnet fyller 6 år mot tidligere 7 år. Fortsatt skjer tildelingen automatisk slik at den årlige opptjeningen til småbarnsmødre oppjusteres til et nivå tilsvarende en lønnsinntekt på 4,5 G hvis den i utgangspunktet er lavere enn dette. Det er ingen betingelse for mottaket av moren er hjemme med barna eller at de ikke går i offentlig tildelt barnehage.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg