Omslag, bandasje fuktet med væske tilsatt termisk, kjemisk eller fysikalsk virkende forbindelser. Varme omslag lindrer smerter og øker blodtilstrømningen. Omslag kan også brukes ved urene sår og blir da tilsatt bakteriedrepende midler eller stoffer som tar sikte på å løse opp skorper eller dødt og urent vev. Hensikten er da å få såret rent til senere behandling, f.eks. til hudtransplantasjon hvis såret er stort (f.eks. brannsår). Ved rene sår skal omslag ikke brukes.