Omflyttingstillegg, tillegg som gis som kompensasjon for ulemper og meromkostninger som følger av at ansatte er underlagt forflytningsplikt.