Olmmái, samisk sammensetningsledd i stedsnavn: mann.