Oljevindu, betegnelse på områder i berggrunnen der forholdene ligger til rette for oljemodning, dvs. at opprinnelige organiske bestanddeler (kerogen) i en kildebergart omdannes til flytende hydrokarboner. Oljemodning forutsetter spesifikke temperaturforhold (60–130 °C) og høyt trykk over meget lange tidsrom, og avhenger også av det organiske materialets sammensetning. Se også petroleum (Dannelse) (Modning).