Oljebasert boreslam, boreslam hvor væskefasen består av olje eller oljeprodukter. Brukes for å redusere friksjon, hindre svelling av leirbergarter, oppløsning av steinsalt m.m. En vesentlig ulempe med oljebasert boreslam i forhold til det vannbaserte, er at borkakset som bringes opp må renses grundig for olje før det kan deponeres på havbunnen. Alternativt kan det tas med på land for deponering. Av miljømessige grunner er derfor oljebasert slam forholdsvis lite brukt på norsk sokkel.