Olivengrønnalger, grønnalgeklasse, karakterisert ved at både celleoverflaten og flagellene er dekket med skjell av organisk materiale.