Gruppe av grønnaktige fargenyanser innen nyanseklassen jordfarger. Betegnelsen er ikke knyttet til noen bestemt pigmentgruppe, men henspiller på den umodne olivenfrukten. Oliven kan lett frembringes ved optisk blanding av visse røde og grønne nyanser på roterende fargeskive. Fargesystematisk er oliven interessant fordi visse nyanser av den kan oppfattes som grønnaktig røde eller omvendt. Regelen om at ingen farge er både rød- og grønnaktig gjelder altså ikke absolutt.