Olein, triolein, en fargeløs til gul, luktfri olje som stivner ved ca. −6 °C. Hovedbestanddelen i ikke-tørrende oljer og fett, f.eks. olivenolje. Kjemisk er olein oljesyreesteren av glyserol, med formel (C17H33COO)3C3H5. I teknisk bruk benyttes betegnelsen olein (eller elain) om uren oljesyre.