Olefiner er en eldre betegnelse på hydrokarboner som inneholder én eller flere dobbeltbindinger. Nå kalles slike kjemiske forbindelser for alkener.