Oldfrue, tidligere betegnelse for eldre kvinne som hadde overoppsynet med tjenestepikene i en større husholdning. Se husøkonom.