Oktav, forkortes 8°, tradisjonell betegnelse på bokformat der trykkarket ved falsing har gitt 8 blader, dvs. 16 sider. Etter standard papirformater tilsvarer en oktav omtrent A5.