Oktant, (til okto-), instrument med gradbue på 45° (åttendedelen av hele sirkelen) til måling av himmellegemers høyde.