Oktanoler, oktylalkoholer, kjemiske forbindelser med formel C8H17OH. Det finnes flere isomere oktanoler, bl.a. 1-oktanol (væske med kokepunkt 195 °C) og 2-oktanol (væske med kokepunkt 180 °C). Den teknisk viktigste oktanolen er 2-etylheksanol.