Oktaltall, tall skrevet i det oktale tallsystem, dvs. med 8 som grunntall. Oktaltall skrives ved hjelp av sifrene 0–7 og er velegnet innen databehandling pga. sammenhengen mellom det oktale og binære tallsystem.