Oksygenaser, klasse av enzymer som katalyserer inkorporeringen av et oksygenmolekyl i deres substrater i løpet av den oksidative spaltningen av en karbon–karbon-binding. Oksygenaser katalyserer oksidativ spaltning av aromatiske ringer, hvilket er en viktig nedbrytningsprosess for mange metabolitter (stoffskiftemellomprodukter).