Oksisyrer er et eldre navn på de kjemiske forbindelsene som nå kalles hydroksisyrer.