Oksehud, betegnelse på hud av ungt hornkveg; utgjør råstoff for lær. Av tung oksehud fremstilles bl.a. sålelær og remlær, mens lette garves til bl.a. fettlær. Også huder av andre tamme og ville pattedyr brukes. Huder av mindre dyr (kalv, sau, geit) kalles skinn.