Okseøyefisk, benfiskart i havkarussfamilien. Den har spoleformet kropp og blir inntil 40 cm. Finnes i Atlanterhavet fra Angola til Engelske kanal, alminnelig i Middelhavet, tilfeldig gjest i nordsjølandene, tre funn i Norge: Oslofjorden (to) og Sunnhordland.