Okkulterende fyr, fyr som viser fast lys med én til tre formørkelser. Lysperioden(e) er av lengre varighet enn mørkeperioden(e). Skiftingen mellom lys- og mørkeperioder skjer for oljefyrlykter ved hjelp av en eller flere skjermer som drives rundt av varmen fra lyskilden. Er drivkraften elektrisk strøm, skjer skiftningen ved hjelp av et kontaktverk eller ved elektronisk styring.