Oiran, gammel japansk betegnelse for en kurtisane. Oiranene, som bodde i særskilte kvartaler, var inndelt i klasser etter skjønnhet og selskapelige ferdigheter. Læretiden begynte oftest i 5–6-årsalderen, og det ble lagt stor vekt på menneskekunnskap og en behagelig fremtreden. Oirans eiendommelige skikker og seremoniell kan ofte sees avbildet på gamle japanske tresnitt.