I forvaltningsretten prinsipp om at forvaltningens saksdokumenter som hovedregel skal være fritt tilgjengelig for enhver som ønsker å gjøre seg kjent med dem. Se offentlighetsloven.