Odeon, i gresk og romersk oldtid mindre teaterbygning med tak, brukt til konserter, deklamasjoner o.l.