Obsolet, foreldet, ute av bruk (om ord eller uttrykk).