Observert bredde, lengde, påværende bredde, lengde bestemt ved observasjoner.