Obligat akkompagnement, satsteknikk utviklet under wienerklassisismen hvor hovedstemmen ledsages av et karakteristisk utformet akkompagnement av avgjørende betydning for den kompositoriske helhet.