Oaivi, oaive-, samisk sammensetningsledd i stedsnavn: hode; rundaktig fjelltopp.