Ved dimensjonering av bygningskonstruksjoner omfatter nyttelast alle belastninger på konstruksjonene som skyldes bruken av konstruksjonene og som opptrer med en returperiode på inntil 50 år; f.eks. last fra personer, maskiner, tekniske installasjoner, inventar og kjøretøyer. Egenlast (tyngden av selve konstruksjonene), naturlast (snø- og vindlast) og ulykkeslast (påkjenninger fra f.eks. eksplosjon, brann, jordskjelv) regnes ikke som nyttelast. Dimensjonerende nyttelast for forskjellige bygningstyper er fastlagt i Norsk Standard (NS 3479). Som jevnt fordelt vertikal nyttelast skal man vanligvis regne med 1,5 kN/m2 i boligrom, 3,0 kN/m2 i klasserom og mindre forretningslokaler og 5,0 kN/m2 i forsamlingslokaler uten faste sitteplasser. Se også belastning (bygningstekn.).