Nysesyke, infeksjonssykdom hos gris fremkalt av en toksinproduserende variant av bakterien Pasteurella multocida. Betydningen av denne sykdommen er blitt redusert som følge av bedre miljø og lavere dyretetthet. Vaksine kan benyttes.